JO-100D- PWM regulátor jasu LED manuální max. 10A

Výprodej!!  JO-100D- PWM regulátor jasu LED manuální max. 10A Zobrazit větší

144000045

Osazená deska plošného spoje s potenciometrem. K vestavění do designové elektroinstalační krabičky. 

Více informací

Dostupnost: na obj. Na prodejně: 0 ks

396,10 Kč s DPH

(327,30 Kč bez DPH)

Sleva: 15%

465,97 Kč s DPH

Více informací

• K vestavění do designové elektroinstalační krabičky
• Široký rozsah regulace 250:1
• Optimalizovaný průběh regulace podle charakteristiky lidského oka
• Vyrobeno v České republice


Napájení : 9-28V DC
Proud zátěže: max. 10A
Vlastní spotřeba: max. 10mA
Frekvence PWM: 3.9kHz
Provozní teplota: 5 ÷ 45°C
Provozní vlkost prostředí: 20 ÷ 90% nekondenzující
Rozměry (Š x V x H): 65 x 45 x 30 m
Hloubka instalační krabice: min. 6 mm
Regulace : manuální, hřídelka potenciometru d4mm k nasazení točítka
Průřez připojovaných vodičů: s pevným jádrem : 0,14 ÷ 2,5 mm2 slaněný : 0,14 ÷ 1,5 mm2 

Popis funkce
Regulátor jasu JO-100D je určen k řízení intenzity svitu napěťově napájených LED osvětlovacích sestav (LED pásky, LED lišty, napěťově napájená LED svítidla aj. Regulátor je možno použít i pro regulaci osvětlení s halogenovými žárovkami, ventilátorů nebo jiných spotřebičů. Princip regulace je založen na přeměně stejnosměrné napěťové úrovně z napájecího zdroje na pulsní obdélníkový signál pulsní šířkové modulace PWM (Pulse Width Modulation). Změnou střídy signálu se pak mění výkon připojeného spotřebiče. Regulace se u regulátoru JO-100D provádí natočením řídicího potenciometru. Otáčením doprava se podíl aktívní doby napájení zvyšuje a tím roste i jas připojené LED zátěže, otáčením doleva se podíl aktívní doby napájení snižuje a jas připojené LED zátěže klesá. V levé krajní poloze LED diody zcela zhasnou. Frekvence modulačního signálu je velmi vysoká a lidský zrak v důsledku setrvačnosti oka vnímá svit LED diod jako trvalý bez jakékoli známky blikání. Průběh regulace je optimalizován podle logaritmické charakteristiky vnímání jasu lidským okem a uživatel vnímá změnu jasu LED diod vzhledem k úhlu natočení regulačního potenciometru jako lineární. Převod úhlu natočení potenciometru na digitální podobu řídícího signálu je dynamicky kvantizován a uživatel vnímá průběh změny jasu při otáčení potenciometru jako plynulý přechod bez rušivých jasový skoků. Regulátor může sloužit i jako řídící jednotka pro rozsáhlé LED osvětlovací sestavy se společným kladným pólem napájecího napětí (společné plus). Aktívní výstupní úroveň (LED svítí) je 0V. Řídící signál se pak rozvádí kabeláží k PWM zesilovačům u jednotlivých napájecích zdrojů

Pokyny pro instalaci
Zařízení je určeno k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí a k instalaci do vnitřního normálního prostředí.
Instalaci může provádět výlučně odborně zdatná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací. Při projektování, montáži a zprovozňování musejí být brány v úvahu veškeré příslušné normy, předpisy a postupy.
Instalaci regulátoru je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí.
Regulátor se instaluje se do standardní elektroinstalační krabičky s víčkem v designu ostatních ovládacích prvků v místnosti včetně regulačního točítka. Ve středu víčka se vyvrtá otvor ø7mm a regulátor se k němu připevní centrální maticí. Regulátor se zapojuje mezi napěťový zdroj a zátěž. Sestava musí být navržena tak, aby nebyl překročen maximální výstupní proud regulátoru. Zkrat na výstupu vede ke zničení regulátoru. Vstupní a výstupní kabely se připojí dle obrázku ke svorkám označeným viz níže.

Regulátor jasu JO-100D schéma zapojení

Údržba a servis
Regulátor chraňte před nadměrnou vlhkostí, především kondenzací vodních par, chemickými vlivy a znečištěním a mechanickým poškozením během dopravy, skladování, instalace a používání.
Regulátory nevyžadují při provozu žádnou údržbu.
Servis regulátorů se provádí výměnným způsobem. V případě závady se nepokoušejte opravit zařízení vlastními silami. Při neautorizovaném zásahu do zařízení pozbývá platnosti záruka.

Ke stažení