Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Porovnání

Krytí IP

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod. Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem , vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66. Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.
Výpis v katalogu používaných označení krytí:
IP 20 - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem. Před vodou a vlhkostí nechráněno.
IP 33 - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. Odolné pro kropení, déšť.
IP 40 - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Před vodou a vlhkostí nechráněno.
IP 44 - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Odolné pro vodu stříkající.
IP 64 - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Odolné pro vodu stříkající.
IP 65 - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Odolné pro vodu tryskající.
IP 67 - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Odolné pro dočasné ponoření.
IP 68 - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Odolné pro trvalé ponoření.
Mějte však na paměti, že odolnost vlastního zařízení jako celku je dána místem nejnižšího krytí. Proto například pásek zalitý v gelu a zalisovaný v silikonu má krytí IP68 a můžete jej potopit do vody, vlastní spoj však pro dané krytí i při zalití silikonem nelze doporučit používat. Spoj může v čase degenerovat vlivem mrazu, slunečního záření, chlóru, tepla. Proto doporučujeme tyto spoje užít maximálně v souladu s definicí pro krytí IP67.

Menu

Settings

Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů oblíbených produktů.

Přihlásit